HOJIILEE

Siyaasaa

Add Bilisummaa Oromoo/Waraana Bilisummaa Oromoo hojii siyaasaa kan rakko fi dhukkuba Itophiyaa furuu dandahu harkaa qaba. Rakkoon Itophiyaa kan furamuu dandahu hundee siyaasaa irraa qabuun furuu dhaan ta'uu ABO-WBOn dhugeeffata.

Volunteers

FOOD DONATION DROP-OFF

Helping The Community

Get in Touch
Nurse Talking to Patient

HEALTH CLINIC

Reinforcing our Commitment

Get in Touch
The Streets

HOMELESS OUTREACH

One Step at a Time

Get in Touch

KEY PEOPLE

Committed to the Cause

Portrait of Smiling Woman

JESSE NEIMUS

President

Smiling Businessman

MORGAN JAMES

Director of Operations

Happy Young Man

REESE WHITEMAN

Director of Communications

Search

Amajjii 1, Guyyaa WBO

Amajjii 1, Guyyaa WBO Seenaa QBO keessatti Amajjii 1, guyyaa WBO ta’ee ayyaaneffama. ABOn qabsoo hidhnoo bara 1973 humna J/ Elemoo...

HOJIILEE

Siyaasaa

Volunteers

FOOD DONATION DROP-OFF

Helping The Community

Get in Touch
Nurse Talking to Patient

HEALTH CLINIC

Reinforcing our Commitment

Get in Touch
The Streets

HOMELESS OUTREACH

One Step at a Time

Get in Touch

EENYUMMAA KEENYA

Addi Bilisummaa Oromoo/Waraanni Bilisummaa Oromoo (ABO-WBO) akeeka bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa kudhaammatee Qabsoo gaggeessaa har'a gahe. Akeeki keenyi dhalli namaa marti akka bilisa ta'ee jiraatu, ardiin kun haqaa fi nagaan guutamtu, dhalli namaas nagaan hojjetee badhaadhuu fi gammadu hojjeta. Guutuun akeeka ABO-WBO sagantaa siyaasaa isaa irratti ibsamee jira.

Volunteers Packing Food